Moje počítače:Obsah:

Další události po roce 2000 - chronologie je v následující nabídce.

 
Jak jsem s počítačem začínal:

Každého normálního kluka baví technika a každého koho baví technika musí zákonitě lákat a bavit technika výpočetní. Já nejsem výjimkou. Ačkoliv výpočetní technika není mojí základní profesí (jsem stavař), tak její možnosti mě vždy uváděly a stále uvádějí v nadšení. Nehledě na to, že žádný stavař se bez výpočetní techniky neobejde. Můj "počítačový" vzdělávací proces lze rozdělit do několika období.

 • 1973 - Poprvé jsem s počítači přišel do bližšího kontaktu při studiu na vysoké škole ČVUT v Praze v roce 1973 jako student stavební fakulty. Tenkrát jsem jako student musel zvládnout základy informatiky a programování. V programovacím jazyku FORTRAN musel každý student zpracovat svůj program pro statický výpočet nějaké stavební konstrukce. Každý student dělal svůj vlastní program podle vlastního zadání a jeho úspěšné odladění a plná funkčnost, byly podmínkou pro udělení klasifikovaného zápočtu. To byly první dva semestry vysokoškolské výpočetní techniky, které jsem v životě absolvoval v roce 1973. Velice mě to zaujalo a od té doby jsem se začal o možnosti výpočetní techniky zajímat, a to ne jenom po dobu vysokoškolského studia 1973-1978, ale i potom v praxi. Jinak to ale ani nešlo, protože počítače mě potom provázely v praxi již celý další život, takže od roku 1973 jsem se již učil nové informační technologie tak jak postupně přicházely, průběžně v praxi.

 • 1979-1982 - Po vystudování vysoké školy jsem od roku 1979 přicházel často do kontaktu se zpracováním výpočtů pro řízení stavební výroby a pro stavební projekci a praxi na sálovém počítači IPS v Praze, kde bylo v budově IPS na Náměstí Kubánské Revoluce na tu dobu velmi moderní výpočetní středisko.

 • 1982-1986 - Při dalším, tentokrát již povysokoškolském specializačním, studiu v roce 1983 (tedy o deset let později než v roce 1973) rovněž na ČVUT v Praze už byla výpočetní technika mnohem dále. Tehdy jsem vstřebával Basic a už jsem více a hlouběji pronikal do teorie výpočetní problematiky a programování. To byla moje druhá vysokoškolská zkouška z "počítačů" na ČVUT.

 • 1987-1988 - V roce 1987 jsem se s využitím osobního počítače typu PC, poprvé dostal do kontaktu přímo ve stavební výrobě (tedy přímo na stavbě). Do té doby se musela vždy zadání pro počítač nosit ke zpracování až do výpočetního střediska, tedy mimo staveniště. Počítač typu PC přímo na stavbě to byl velmi významný pokrok. Bylo to na stavbě rozhlasového střediska, kde se na PC zpracovával a následně realizoval plán organizace výstavby (síťový graf) včetně plánování dodávek. Výstupy usnadňovaly organizaci a řízení a také kontrolu průběhu výstavby.

 • 1988-1989 - V roce 1988-89 jsem se podílel na budování počítačové sítě z počítačů typu PC, které měly nahradit do té doby užívaný sálový počítač. Zároveň již byla funkční a dále se rozšiřovala celorepubliková a také mezinárodní počítačová síť (propojením metropolitních sítí). Bylo to v organizaci ÚVTIZ (Ústav vědecko-technických informací pro zemědělství), která už v roce 1988 provozovala po republice celkem rozsáhlou síť z počítačů typu PC připojených k síti pomocí modemu přes telefonní kabelovou síť. V ÚVTIZ jsem v té době pracoval. Už v roce 1988 zde byla komunikace mezi PC v poměrně rozsáhlé celorepublikové síti pomocí modemů samozřejmostí. K síti byla připojena řadu klientů ÚVTIZ z celé republiky, kteří měli prostřednictvím této sítě přístup do centrální informační databáze umístěné na serveru v Praze. Síť propojovala nejenom uživatele v Československu, ale běžně jsme již sdíleli informace a komunikovali prostřednictvím počítačové sítě i se servery v zahraničí (Moskva, Vídeň, Mnichov, apod.). Takže v roce 1988 bylo již u nás běžně možné komunikovat také elektronickou poštou, ačkoliv v ČSSR tehdy ještě nebyla připojena veřejná mezinárodní síť internet, která byla zavedena až v dubnu 1992.

 • 1991-1992 - V roce 1991 jsem využil svých zkušeností z ÚVTIZ a prosadil a také zavedl jsem přechod na využití výpočetní techniky (PC) v ekonomickém úseku SOU Praha Jarov. Zavádění této techniky do praxe bylo pro řadu pracovníků, kteří doposud nepřišli s počítačem do kontaktu, velmi nepochopitelné a mnozí se tomu bránili. V roce 1992 na jaře byl do ČSSR zaveden internet, nejprve pouze do ČVUT, ale následně i pro veřejnost. Byl jsem jedním z prvních soukromých uživatelů, kteří měli doma v roce 1992 připojenou svou lokální počítačovou síť k veřejné mezinárodní síti internet službou IOL.

 • 1993-1995 - Při dalším povysokoškolském specializačním studiu tentokrát v roce 1993 (tedy opět o dalších deset let později při mých studiích na vysokých školách) na VUT v Brně už bylo opět všechno jinak. Tehdy jsem se už zabýval delší dobu (řádově čtyři roky) DOS-em na PC a jeho aplikacemi přímo v praxi a konkrétní práce na PC už tehdy byla nezbytnou a všední samozřejmostí. Takže při tomto studiu jsme již zpracovávali výpočty a znalecké posudky běžně na PC.

 • V letech 1985 až 1995 jsem absolvoval několik odborných počítačových kurzů, ale ty nebyly nic moc, zpravidla měly nesrovnatelně nižší úroveň než výše zmíněná výuka na vysoké škole, a protože si některé z nich říkaly (a dodnes říkají) počítačová škola, tak je snad ani nebudu jmenovat, abych jim neublížil, nebo se někoho nedotkl. Nic nového jsem se tam nikdy nedozvěděl. Dodnes mám doma "certifikáty" o absolutoriu těchto "počítačových škol" z let 1985-1995, vždy jsem si myslel, že se tam něco naučím, ale bylo to k ničemu, říkali nám tam pouze základy, které každý znal. Byly to směšné kurzy, protože když se účastník přednášejícího zeptal na něco složitějšího, tak si přednášející nevěděl rady, takže jsem měl často pocit, že bych měl naopak něco naučit toho přednášejícího.

 • 1991-2003 - V letech 1991 až 2003 jsem vyučoval výpočetní techniku studenty na střední škole. Učil jsem své studenty nejenom základy IT hardware a software, operační systém MS DOS a konfiguraci PC, ale také využití základních aplikací (textové editory, tabulkové procesory, apod.) a také využití aplikací potřebných pro stavební praxi a podnikání, jako je tvorba webu, projektování na PC, rozpočtování na PC, účetnictví, apod. V roce 1997 jsem si vytvořil tyto webové stránky, protože už nebylo možné vysvětlovat studentům v hodinách výpočetní techniky význam webu a učit je jak si vytvořit vlastní web v HTML a přitom sám vlastní web nemít. Součástí tohoto webu byla tehdy také část pro studenty, kde jsem pro studenty zveřejňoval texty mých přednášek, maturitní otázky a odpovědi na ně, doporučenou literaturu, zaheslovaný přístup ke klasifikaci jednotlivých studentů a také diskuzní fórum umožňující elektronické konzultace. Tuto část svého webu, určenou pro studenty, jsem ze svého webu odstranil na podzim roku 2003, když jsem ukončil svojí pedagogickou činnost. Dodnes se mně stává, že mě některý z bývalých studentů kontaktuje a stránky pro studenty marně hledá.

 • Nejvíce mě však naučila sama praxe, kterou mě výpočetní technika celý život provázela. Spoluráce s výpočetním centrem v letech 1979-87, první PC na stavbě v roce 1987, přechod ze sálového počítače na síť z PC a komunikaci v síti (metropolitní a mezinárodní) v letech 1988–1989, rozvoj využití PC v praxi v letech 1989-1993, nástup přenosných počítačů typu notebook po roce 1993 a nástup kapesních počítačů po roce 1998.

 • Vše ostatní už je jen dílem jednak vlastního usilovného samostudia a také nutnosti, protože dnes už se bez počítače při práci a komunikaci mezi lidmi opravdu nelze obejít a proto jsou pro každého už naprostou samozřejmostí.

Zpět na obsah

 

 

 

 
Jaké počítačové vybavení používám:

Nebudu popisovat podrobně hardwarové a softwarové vybavení mých počítačů, bylo by to velmi komplikované a v každém případě nepřesné, protože všechno se stále za pochodu mění operativně podle potřeb mojí práce. Doma mám pět počítačů (naše rodina má čtyři členy, každý má svůj počítač a jeden počítač je používán jako server). Všech pět počítačů je vzájemně propojeno do lokální sítě. Kromě toho používám také kapesní počítač PDA, který mám stále u sebe a notebook, který vozím sebou v autě. Myslím si, že síť je dnes už nutností a nerad vzpomínám na doby kdy jsem pořád běhal mezi jednotlivými počítači s disketami. Na Internet mám od roku 1999 stálé připojení přímým samostatným a nezávislým kabelem, určeným pouze pro Internetové služby této lokální sítě. Tedy zcela zvlášť od telefonu, apod. Rovněž velmi nerad vzpomínám na doby (1992-98) kdy se jeden počítač "pral" o telefonní linku se zájemci o telefonování. Dnes (t.j. počátek roku 2000) běží na všech pěti počítačích Internet nezávisle, a to každý den 24 hodin denně a 365 dní v roce a telefonní linka je přitom zcela volná. Už ale delší dobu přemýšlím o bezdrátovém a mobilním připojení, to je však zatím stále pro moje potřeby velmi pomalé. Další podrobnosti o mém počítačovém vybavení se dočtete na této stránce v části "další novinky - chronologie", kde jsou chronologicky (po roce 2000) uvedeny důležité změny v mojí počítačové výbavě, jak PC tak PDA i notebooků a připojení k internetu.

Zpět na obsah

 

 

 

 
K čemu počítače využívám:

To je snadná odpověď. Myslím, že už vlastně ke všemu. Neumím si už vůbec představit život bez počítače a bez Internetu. Na počítači především pracuji, a to každý den v průměru 10 hodin. Na počítači píši, počítám, kreslím, rýsuji, účtuji, ukládám a třídím data, komunikuji s lidmi, posílám dopisy, sjednávám práci, poslouchám hudbu, tvořím grafiku, archivuji a upravuji fotografie, videozáznamy a hudbu nebo zvukové nahrávky, diskutuji v konferencích, atd., atd. Pomocí počítače také získávám informace, moc rád přes Internet nakupuji. Nikdy jsem totiž neměl rád nakupování. Vždy jsem nesnášel zbytečně a nepříjemně ztracený čas cestou do obchodů a následně potom ještě ve frontách a v tlačenicích, běhání od krámu ke krámu a shánění zboží, že si člověk "paty ušoupal" a stejně nic nesehnal, jenom ztratil čas. S tím je dávno konec, nakoupeno mám dřív než bych se stačil jenom obléknout a přitom z nesrovnatelně většího výběru zboží, bez shánění a ještě mnohem levněji. Obrovský rozdíl je např. při "nákupu" a zajišťování dovolené a ubytování v cizině, když si ubytování v cizině (dovolenou) dohodnete po internetu přímo v hotelu, máte dovolenou zajištěnou během několika minut, kdykoliv, třeba i v sobotu večer (když mají všechny cestovky zavřeno), nemusíte se ani zvednout ze židle, přitom máte mnohonásobně větší výběr a vždy to vyjde mnohem levněji. Další velmi důležitou úsporou času a nervů je správa finančních prostředků. Konečně jsou pryč doby kdy jsme stáli fronty v bankách, vše jde dnes vyřídit rychle a jednoduše z počítače, a to kdykoliv a odkudkoliv i z prostřed lesa kde jste právě na houbách. Také zdlouhavá čekání a jednání na úřadech konečně odpadla, vyřizuji vše pomocí počítače. Pomocí počítače také diskutuji v několika tématických a odborných diskuzních konferencích, což mi umožňuje kdykoliv se velmi rychle poradit o svém problému prakticky s jakýmikoliv odborníky zcela zdarma. To je opravdu neocenitelná a nenahraditelná Internetová služba. Počítač je v dnešní uspěchané době vlastně už jediná možná forma efektivní komunikace mezi lidmi a jediná možnost efektivní práce. Počítač mi významným způsobem šetří čas a peníze.

Zpět na obsah

 

 

 

 
Doporučení:

Zpřístupněte všem členům Vaší rodiny každému zvlášť (i svým dětem - těm především) stálý 24 hodin denně a každý den v roce, přístup k Internetu, a to z jejich vlastního počítače propojeného v lokální síti. Mám s tím osobní a velmi dobrou zkušenost. Toto řešení (stálého připojení k internetu a propojení počítačů do lokální sítě) jsem například u nás doma zavedl na jaře 2000 a velice se nám osvědčilo. V období 1997-1998 bylo u nás doma připojení k internetu pouze přes telefon (což byla hrůza). V období 1999-2000 bylo u nás doma už sice připojení řešeno přímým samostatným a na talefonu nezávislým kabelem určeným pouze pro internet, ale bez propojení počítačů do lokální sítě. Až vzájemné propojení počítačů v roce 2000 vedlo všechny členy rodiny k tomu, že už si prakticky všichni zvykli používat počítač a Internet pořád a prakticky na všechno, a to dokonce i ke komunikaci mezi členy rodiny doma z místnosti do místnosti. Není to žádný vtip ani legrace, to poznáte až tento systém zavedete. Při práci každého člena rodiny je totiž mnohem příjemnější když dostanete e-mail, třeba i z vedlejší místnosti bytu, než když Vás dotyčný člen rodiny vyruší od práce mluvením. Už také zcela odpadl problém shánění informací poptáváním se u jiných lidí. Každý si všechny potřebné informace jednoduše a rychle zjistí sám z Internetu na svém počítači. Je to mnohem úspornější než shánět informace nebo komunikovat jiným způsobem, např. poptáváním se někde, nebo zdlouhavým, pracným a drahým telefonováním. Ušetříte tak mnoho času a také peněz. Už nikoho u nás doma by nenapadlo zjišťovat dopravní spojení, telefonní číslo, informaci o počasí, televizní program, adresu někam, program divadel, poslat zprávu či dopis, kupovat lístky na koncert nebo do divadla, atd., atd., atd. jiným způsobem nežli přes Internet. Také 90 % komunikací jde u nás přes Internet, ušetříte tak nejen na čase, ale také za telefon a na poštovném. Náklady na zřízení této služby pro všechny členy rodiny se Vám vrátí velmi rychle (1/2 roku) a potom už na tom jenom vyděláváte. Stačí začít přes Internet nakupovat a rychle zjstíte kolik jste ušetřili peněz. Proto na argument některých laiků, kteří říkají "na připojení k Internetu a propojení počítačů do sítě nemám peníze" odpovídám, že já zase nemám tolik peněz, abych si mohl dovolit nemít stále k dispozici připojení k Internetu a nevyužívat jeho služeb a tím peníze ušetřit.

Zpět na obsah

 

 

 

 
Co mě při práci s počítačem baví ?

Je toho opravdu mnoho. Počítač nevyužívám pouze pro svojí práci, její organizaci, získávání informací, apod., ale také pro tvořivou činnost, která mně baví. Je to např. úprava hudby, fotografií, filmu, obrázků, apod. Samostatnou kapitolou je také tvorba WEBových stránek. Jedny z nich právě prohlížíte a nemusí se Vám líbit. Každý má jiný vkus a i já sám mám ke svým vlastním stránkám pořád nějaké výhrady a upravuji, a upravuji a upravuji. Proto je také tento text zařazen v kategorii moje hobby. Tento koníček má však, stejně jako všechny koníčky, dvě zásadní nevýhody, a to, že stránky jsou stále pouze a jenom dílem obyčejného amatéra a dále, že na toto hobby je příliš málo času, což je také znát na kvalitě i kvantitě webových stránek.
Stránky proto nelze srovnávat s prací profesionálních WEBových designerů. Proto Vás prosím o shovívavost. Pokud však na mých stránkách najdete chybu, budu rád, když mě na ní upozorníte.
Své první webové stránky jsem si vytvořil na jaře v roce 1997. Na Internet jsem je umístil 15. března 1997. Kromě těchto svých osobních stránek mám ještě pracovní stránky. K tvorbě webových stránek ze zásady nepoužívám žádné programy pro tvorbu webových stránek, např. typu Front Page, apod. Všechny stránky tvořím zásadně poctivým ručním zápisem HTML kódu ve Word Padu. Programy určené pro tvorbu webových stránek, jako je např. Front Page, jsou určeny pouze pro lidi, kteří neovládají program HTML a nejsou schopni "webovky" vytvořit přímo zápisem v HTML.
Programy pro tvorbu webu mají také velmi mnoho nevýhod, vyzkoušel jsem si je, ale z jejich výsledků jsem byl často zoufalý. Zavádějí do zdrojového kódu HTML velmi mnoho chyb, duplicitní nebo neukončené párové značky, nesmyslné a zcela zbytečné tagy a kromě toho zdrojový kód vytvořený s jejich pomocí je velmi nepřehledný a jen těžko kontrolovatelný. Úprava a údržba takových stránek je potom velmi obtížná a najít v nich chybu je nadlidský úkol. Dalším problémem je jednoduchost takových stránek, jejich vzájemná podobnost a nepřizpůsobivost potřebám a představám uživatele. Proto když vidím, že stránky byly vytvořeny nějakým podobným programem, pro tvorbu webu, tak vím, že jsou dílem člověka, který si neumí webové stránky udělat sám, a proto musí k jejich tvorbě využívat těchto neobratných pomocných berliček a sám ani neví co vlastně za něho program dělá.

Zpět na obsah

 

 

 

 Prezentace pomocí počítače.

Webové stránky nejenom firem ale i osob považuji za velmi důležité. Je to nejefektivnější, a proto také nejpoužívanější, prostředek ke zjištění informací o určitém subjektu (právnické nebo fyzické osobě). Vždy když někoho hledám, je prvním krokem to, že napíši jeho celé jméno a funkci do internetového vyhledávače a nechám si dotyčného vyhledat. Zkuste si např. do vyhledávače SEZNAM.CZ napsat "Josef Pavlát znalec" a kliknout na hledej a uvidíte jak je to jednoduché. Předpokládám, že Vaše jméno lze vyhledat obdobně. Jedině tak jste totiž stále pro všechny lidi na celém světě kdykoliv a odkudkoliv dostupní a kontaktovatení. A kdokoliv s Vámi může okamžitě navázat komunikaci. Najdou Vás potom i lidé, kteří Vás vůbec neznají a to opravdu z celého světa a odkudkoliv. Pokud totiž neznají ani Vaše příjmení a vůbec nevědí o Vaší existenci, nic se neděje, stejně Vás najdou, pokud hledají osobu s konkrétními atributy, kterým zrovna Vy vyhovujete. Zkuste zadat do vyhledávače např. slova "znalec stavebnictví znalecký posudek" a najdete mě také, ani si nemusíte pamatovat jak se jmenuji, stačí vědět co potřebujete. Takže kdo hledá např. nějakého znalce z oboru stavebnictví, protože potřebuje znalecký posudek, najde mě vždy velmi snadno, a to aniž by vůbec věděl jak se jmenuji. Takto jednoduše mě najdete již od roku 1997, kdy vznikl tento můj WEB.
Tato informační a komunikační databáze, která nezná hranic a žádných mezí je naprosto nenahraditelná. Například jakékoliv papírové telefonní seznamy, apod. jsou rázem k ničemu, jsou těžkopádné, pomalu se v nich vyhledává, jsou objemné a přitom obsahují velmi málo informací a hlavně, nemůžete je mít stále u sebe, jako kapesní počítač, který máte stále v kapse a s ním "máte v kapse" a stále sebou také celý Internet a mnoho dalšího. Přitom internetová informační a komunikační databáze je zcela zdarma, nestárne (je totiž v zájmu každého, aby si svá data průběžně aktualizoval), a především je dostupná stále 24 hodin denně a 365 dní v roce, a to všem lidem na celé naší planetě z každého i toho nejzapadlejšího místa uprostřed lesa, pouště nebo moře...

Právě proto mohu stoprocentně potvrdit dnes již známý slogan.

Kdo není na Internetu, ten jako kdyby vůbec neexistoval.

Zpět na obsah

 

 

 

 Co je nového ? - Čtěte dál...

Výše napsaný text jsem naposledy editoval na přelomu roku 1999-2000.
Od této doby se již opět mnohé změnilo.
Rozhodl jsem se, že starý text již nebudu stále znovu aktualizovat a měnit,
protože vyjadřuje stav v určité době,
ale budu k němu pouze přidávat text další, pokud bude nějaká významnější novinka.10.02.2002.

- Doposud jsem měl WEB stránky umístěné na několika cizích serverech freeweb. Důvod (proč na více serverech) byl jasný, všechny servery mají občasné výpadky a já potřebuji, aby moje stránky byly přístupné vždy, tedy vždy alespoň někde. Pro umístění WEBových stránek jsem dříve používal servery SWEB, IOL, Quick, Volný, Webzdarma, Hyperlink, Atlas a Webpark. Zjistil jsem, že úroveň poskytovaných služeb je velmi rozdílná. Po pětileté zkušenosti mezi nejlepší řadím SWEB a Volný a mezi nejhorší IOL a Hyperlink. Webzdarma sice poskytuje 50 MB, ale musíte "bojovat" s nevkusným reklamním banerem a smířit se s velmi častými výpadky. To už se zdá být lepší WebPark, který má stejnou kapacitu, je bez baneru a je spolehlivější. Při rozsahu mých stránek mně však začalo být v omezených WEB prostorách cizích serverů příliš těsno a čím dál tím více mě vadily výpadky. Proto jsem se rozhodl zřídit si svůj vlastní server. V únoru 2002 jsem ho konečně zprovoznil a mám tedy nejenom vlastní webový server, ale také zaregistrovány v mezinárodním registru dvě vlastní domény, a to "pavlat-znalec.cz" a "pavlat-znalec.com". Co se týká starých adres, na které byli uživatelé mých stránek za předchozích pět let jejich provozu zvyklí, nechal jsem je funkční, a to samozřejmě včetně odkazů ve vyhledávačích. Až na jednu výjimku, zcela jsem zrušil WEB prostor na serveru IOL patřícím Telecomu. Na tyto servery jsem však umístil pouze stránku, která uživatele automaticky přesměruje na můj vlastní server. Takže zároveň fungují také všechny dosavadní adresy. V souvislosti s touto významnou změnou jsem také přeorganizoval vnitřní strukturu podadresářů webových souborů, protože už jsem v té spleti souborů začínal mít problémy s údržbou stránek. Velikost stránek již nyní zabírá 53 MB, stránky mají 554 souborů a 27 adresářů. Na vnějším projevu stránek se však tyto změny neprojevily.

Zpět na obsah

 28.05.2002.

- Vyměnil jsem v lokální počítačové síti pátý počítač za nový. Každý člen rodiny má nadále svůj vlastní počítač, na tom se nic nemění (jsme čtyři). Já provozuji dva počítače. Jeden je využíván jako server a druhý je pracovní počítač. Nový počítač číslo pět je sestaven z těchto komponent.

Zpět na obsah

 12.09.2002.

- Změnil jsem způsob připojení k Internetu na pomalejší. Od roku 1999 používám pro připojení k internetu samostatnou, na telefonu naprosto nezávislou, pevnou kabelovou přípojku určenou pouze a jenom pro Internet, která mi umožňuje trvalé (stálé) připojení průměrnou rychlostí 1000 Kb/s (downstream - k uživateli). Občas běhá i rychleji. Na dnešní dobu 1999-2002 je to celkem slušná rychlost a jsem s tímto připojením po technické stránce naprosto spokojen. Usoudil jsem však, že nová nabídka společnosti UPC ve službě MISTRAL SPEED s rychlostí připojení 320 Kb/s je cenově výhodná, ačkoliv je toto připojení (speed) poněkud pomalé. Připojení touto cestou (kabelem kabelové televize) je však dnes již dostatečně spolehlivé, a připojení touto rychlostí, ačkoliv je třikrát pomalejší nežli to, na které jsem už 4 roky zvyklý, by mohlo být pro mojí potřebu snad postačující. Proto jsem se rozhodl vyzkoušet, z úsporných důvodů, služeb UPC. Po prvním dnu provozu si zatím zvykám na to, že se mi internet "loudá". Zatím však mohu toto připojení případným zájemcům doporučit. S technickým zavedením nebyl žádný problém. Tuto možnost připojení najdete zde, ale pozor připojení službou HOME nebrat, rychlost této služby je pouze 128 Kb/s což už je opravdu velmi pomalé. Rychlost svého připojení si snadno otestujete např. testem připojení na stránce schema.chello.upc.cz/speed
U rychlých připojení (nad 4000 Kbit/sec) je však test zkreslen, protože stahovaný vzorek dat o velikosti 2 MB je pro měření příliš malý a rychlost stahování je proto výrazně zkreslena pomalejším náběhem v počátku stahování. Takže u rychlejších připojení je vždy skutečná rychlost vyšší, nežli rychlost naměřená. U pomalejších připojení se toto zkreslení příliš neprojeví.

Zpět na obsah

 17.09.2002.

- Pomalejší připojení k Internetu (rychlostí 320 K bit/sec) jsem dlouho nevydržel, přesně 6 dní jsem si zvykal na to, že na stahování větších souborů musím nezvykle dlouho čekat. Po několikaletém (4-letém) provozu mnohem rychlejšího připojení se ale zvyká na horší opravdu špatně. Takže nezvykl jsem si a od 17.09.2002 jsem se vrátil k původnímu připojení rychlostí 1000 K bit/sekundu. Rychlost 1000 K bit/sekundu je průměrná, ale jsou chvíle, že mně internet opravdu doslova lítá a vše zobrazuje takřka okamžitě, v setinách vteřin. Takové připojení jsem zažil také např. v tiskovém středisku na Invexu a odhaduji ho na cca 5000 Kbit/sekundu. Potom jsem opravdu spokojen. Nevěříte ? Podívejte se na následující výsledek testu mojeho připojení. Test nestíhá zareagovat a seriózně měřit, protože měří pouze do rychlosti 1000 K bit/sec. Při rychlejším připojení již hlásí, jak je vidět, nesmysly. Test mojeho klasického připojení je zde.

Zpět na obsah

 15.11.2002.

- Pořídil jsem si modernější model kapesního počítače. Z PDA jsem zatím vyzkoušel nejprve platformu WINDOWS CE, model Casiopeia Pocket PC firmy Casio, ale na ten jsem si nikdy pořádně nezvykl. Připadal mně trochu těžkopádně a zdlouhavě ovladatelný při operativní potřebě v terénu. Málem jsem z tohoto důvodu na kapesní počítače zanevřel. Potom jsem naštěstí přešel na platformu PALM OS, konkrétně PALM III a ten mě nadchl. Takže teprve s používáním PALM III (to bylo v roce 2000) jsem definitivně odhodil všechny papírové notesy.
Ovládáním relativně rychlý PALM III s velmi přehledným přístupem k informacím je jednoduchost sama a to je to pravé co v terénu potřebuji. Vadil mně na něm jenom černobílý displej, malá operační paměť a nemožnost využití paměťových karet. Proto jsem v listopadu 2002 přešel již na svůj třetí PDA v pořadí, a to na PALM m515. Tento PDA kapesní počítač se 128 MB výměnnou kartou má již dost prostoru na všechna potřebná data a počítač umí vše co potřebuji pro svojí práci v terénu. Tzn. především základní osobní informační servis včetně velmi přehledného a podrobného dlouhodobého i krátkodobého plánování, zvládá perfektně práci se soubory Wordu, Excelu, připojení k internetu, má výbornou synchronizaci dat s notebookem a PC, umí zobrazit fotografie, číst knihy (mám tedy k dispozici technické i právní normy v terénu), GPS navigaci, apod. Jsem s ním naprosto spokojen. Doporučuji !!!
Poněkud kuriózní a trapnou situaci jsem s tímto Palmem zažil v roce 2002 ve škole, kde jsem učil (střední stavební škola). Jedna kolegyně učitelka mě při poradě požádala, abych jí prý půjčil tu "kalkulačku", že si potřebuje něco spočítat a divila se, že jí tu mojí "kalkulačku" nechci půjčit. Ostatní kolegové na mě hleděli divně, že se o tu "kalkulačku" tak bojím a nechci jí kolegyni půjčit. Bylo mně to velmi trapné. Těžko jim však vysvětlovat, že ta moje "kalkulačka" obsahuje pro mě velmi důvěrné informace, rozpracované znalecké posudky, velmi důležité programy a soubory a je s ní možné "surfovat" po internetu a neopatrným zmáčknutím nezkušené osoby lze ledacos nenávratně vymazat a zničit. Obávám se že by kolegyně ani nevěděla jak tam má aplikaci s kalkulačkou najít.
Ve škole bylo bohužel vše o pár roků pozadu, takže zde bohužel nebyla o podobné smutné příhody nouze.
Pokud máte zájem o další informace z oblasti PDA, najdete je na stránkách doporučených, které uvádím v seznamu odkazů na stránky, které často navštěvuji, v části odkazy, viz. také vedlejší menu.

Zpět na obsah

 25.09.2003.

- Odstranění z mých pracovních webových stránek jedné velmi rozsáhlé části, a to části určené pro studenty.
Po dobu čtyř let jsem poskytoval svým (i jiným) studentům, kolegům ze školy a učitelům velmi mnoho odborných a organizačních informací na mém WEBu.
Informace byly velmi rozsáhlé a jejich průběžné aktualizaci jsem věnoval hodně času. Tato část mého WEBu zahrnovala celkem dvanáct !!! tématických celků na mnoha stránkách a podstránkách, a to:
- Učební plány
- Doporučená odborná literatura
- Můj rozvrh hodin
- Rozpis konzultačních hodin
- Texty mých příprav na výuku - moje přednášky
- Maturitní otázky a také odpovědi na maturitní otázky
- Otázky používané do testů
- Příklady používané při výuce
- Právní normy (více než čtyřicet norem v plném znění)
- Klasifikace studentů - se vstupem přes heslo
- Aktuální informace
- Diskuzní konference určená zejména k elektronickým konzultacím

Tyto moje WEBové stránky byly "trnem v oku" mnoha mým kolegům ve škole a bohužel i vedení školy. Moji kolegové (učitelé ve škole) totiž podobný informační servis studentům neposkytovali, protože toho nebyli schopni, nebo to pro ně bylo příliš mnoho práce navíc. Studentům se ale líbilo, když měli na internetu k dispozici texty přednášek, klasifikaci, otázky do testů, učební plány, rozvrh, probírané příklady, mohli kdykoliv po internetu konuzultovat, apod., a požadovali proto tento servis i od ostatních mých kolegů. Proto někteří moji kolegové a vedení školy nechtěli, abych tento informační servis studentům poskytoval, a nařizovali mně webové stránky pro studenty zrušit. Prostě někteří moji kolegové a vedení školy se chovali přesně podle starého českého pravidla "já nechci kozu, ale chci aby sousedovi chcípla". Oni nechtěli dělat pro studenty nic navíc, a proto bylo z jejich pohledu nepřípustné, abych to dělal já. Protože tento problém byl také hlavním důvodem ukončení mojí činnosti ve škole, zrušil jsem dnešního dne celou tuto velmi rozsáhlou část svého WEBu. Tím moje webové stránky značně "zeštíhlely". Ztratily cca 25 mega dat.

Zpět na obsah

 01.10.2003.

- Znovu jsem přešel na připojení k Internetu pomocí UPC.
V zhledem k tomu, že společnost UPC konečně zvýšila rychlost Internetového připojení alespoň na 768/256 kbit/s přešel jsem opět na připojení přes UPC. Ryhlost 768 kbit/sec (downstream - k uživateli) je sice nižší nežli jsem měl doposud, ale připojení je levnější.

Zpět na obsah

 15.12.2003.

- Definitivně jsem skoncoval s více hlavními pracovními počítači typu PC a nahradil jsem je jedním notebookem.
K tomuto kroku jsem se chystal již dva roky, protože mě vadilo stále synchronizovat data na několika pracovních PC. Počítač typu PC považuji, z důvodu jeho nemobilnosti za překonaný typ počítače, který je s rychlým vývojem notebooku již několik roků notebookem vytlačován a nemá před sebou, jako hlavní pracovní počítač, již dlouhou budoucnost. PC budu proto nadále využívat už pouze jako server, ačkoliv ne tak docela, výjimky ještě existují, např. střih a zpracování videa. V novém notebooku totiž bohužel ještě nemám kartu Pinacle na střih a úpravy videa, takže PC ještě zcela zavrhnout nemohu.
Doposud jsem pro práci v terénu používal, od roku 1998 až dodnes, notebook Acer-TravelMate, který svými technickými parametry nebyl schopen nahradit PC (neměl vypalovačku, měl malý disk, měl pomalý procesor a malý dispej se špatným rozlišením). Hlavní práci jsem proto doposud dělal na PC v kanceláři a pořád jsem synchronizoval data mezi PC ve dvou kancelářích a notebookem. To byl pořád velký problém. Nyní jsem pro práci v terénu i pro práci v obou kancelářích zvolil pouze jeden přenosný počítač a tím odpadla synchronizace dat a mám pořád vše u sebe. Jde o následující notebook:
Acer - Aspire 1703ESM.
Procesor: Intel Pentium 4 - 2.6 GHz, 533 MHz.
Paměť: 512 MB DDR SDRAM.
Pevný disk: 80 GB Ultra ATA/100.
Displej: 17" SXGA TFT barevný displej s rozlišením 1280 x 1024 bodů.
Disketová mechanika: 3.5" 1.44 MB.
Optická mechanika (vypalovačka) DVD-RW integrovaná.
Grafika: GeForce FX Go 5600 64 MB RAM.
Audio: audio systém se dvěma stereo reproduktory a jedním subwoofer, porty mikrofon-in a sluchátka-out, audio DJ pro přehrávání hudebních CD při vypnutém notebooku (s MP3 přehrávačem).
Modem: data/fax modem 56K MDC V.90/V.92 (s mezinárodní homologací), podpora Wake-on-Ring.
Síťová karta: 10/100 Fast Ethernet, podpora Wake-on-LAN. Baterie: Li-Ion.
Operační systém: Microsoft Windows XP Home CZ.
Rozhraní: 1x CardBus slot typu II, 1x RJ-11 pro modem, 1x RJ-45 pro Ethernet, 1x konektor DC pro AC adaptér, 1x paralelní, 1x seriový, 1x PS/2, 1x VGA, 1x sluchátka/line-out, 1x mikrofon/line-in, 2x IEEE 1394, 4x USB 2.0, 1x S-video TV-out (NTSC/PAL).
Klávesnice s 103/105/107/109 klávesami.
Vestavěné polohovací zařízení s ergonomickými tlačítky a integrovanou čtyřsměrnou rolovací klávesou.
Rozměry: 378 x 320 x 47-55 mm.
Hmotnost: 7.1 kg.
Připojení k internetu - doma připojuji k lokální síti (viz. výše), v terénu připojuji přes GPRS.

Zpět na obsah

 20.12.2003.

- Založení webových stránek komory soudních znalců ČR.
Tímto dnem jsem na adrese znalci-komora.org založil novou WEBovou stránku Komory soudních znalců ČR. Zároveň jsem zřídil diskuzní konferenci pro členy komory.

Zpět na obsah

 22.03.2004.

- Zrychlení připojení k Internetu.
Společnost UPC konečně zvýšila rychlost Internetového připojení alespoň na 1536/384 kbit/s. Takže konečně jsem se i s UPC opět dostal na rychlost připojení, na kterou jsem byl zvyklý už od roku 1999.

Zpět na obsah

 29.09.2004.

- Změna rychlosti připojení k Internetu.
Tímto dnem se mi zvýšila rychlost Internetového připojení na 3072/384 kbit/s (downstream - k uživateli / upstream - od uživatele).

Zpět na obsah

 01.12.2004.

- Změna rychlosti připojení k Internetu.
Tímto dnem se mi zvýšila rychlost Internetového připojení na 4096/512 kbit/s (downstream - k uživateli / upstream - od uživatele). Co k tomu dodat, s rychlostí více než 4000 kbit/sec. jsem spokojen.
Když si představím, že např. v některých školách používají stále ještě připojení o rychlosti cca 25 kbit/sec., což je 160 x pomalejší, tak nemohu být nespokojen.

Zpět na obsah

 13.01.2005.

- Výměna 17" LCD displeje a 19" klasického monitoru za 19" LCD displej.
Můj notebook, který používám od 15.12.2003 má bohužel pouze 17" LCD displej, což považuji za malý rozměr obrazu. Notebook s 19" LCD displejem už je však zase příliš velký stroj. Za optimální, pro svojí práci, však přesto považuji rozměr obrazu 19". Proto jsem doposud ještě, kromě 17" LCD koukal také do 19" klasického monitoru. Nyní jsem si pořídil nový 19" LCD monitor, abych nemusel volit mezi 17" LCD nebo 19" klasickým monitorem.

Zpět na obsah

 16.03.2005.

- Rozšíření domácí počítačové sítě o šestý počítač.
S potřebami našich studentů, dcera a její přítel studují stavební fakultu, vznikla potřeba rozšířit naší domácí počítačovou síť z pěti počítačů na šest. Dnešního dne jsem proto připojil do sítě šestý počítač.

Zpět na obsah

 15.11.2005.

- Výměna PDA za modernější model HP iPAQ hx4700 Pocket PC.
Vývoj mně opět donutil k modernizaci kapesního počítače. Jde již o čtvrtý můj PDA počítač a po dvou minulých, které byly na platformě OS-PALM, jsem se opět pokusil vrátit k platformě pocket PC. Takže OS je Microsoft Windows Mobile 2003 Second Edition Software, procesor Intel® PXA270 - 624 MHz. Celková paměť 192 MB (128 MB ROM a 64 MB SDRAM), až 135 MB dostupné paměti, pro úložiště uživatele 80 MB iPAQ File Store. PDA má slot SD, který jsem osadil kartou 1 GB a slot MMC, který jsem osadil kartou 2 GB + samozřejmě záložní karty. Rozlišení čtyřpalcového displeje je 480 × 640 (Š × V), rozlišení barev 64 kB (65 536 barev), 16 bitů. Pro připojení do sítě používám integrované Wi-Fi 802.11b a integrovaný Bluetooth. Zároveň jsem modernizoval také GPS modul, a to na Navilock GPS Bluetooth Receiver BT-338 a dokoupil kompletní sadu navigačních map TomTom s hlasovou navigací.

HP iPAQ hx4700 Pocket PC a Navilock GPS Bluetooth Receiver BT-338.
HP iPAQ hx4700 Pocket PC a Navilock GPS Bluetooth Receiver BT-338.

Zpět na obsah

 03.02.2006.

- Změna rychlosti pevného připojení k Internetu.
Tímto dnem se mi opět zvýšila rychlost Internetového připojení na 6144/768 kbit/s (downstream-k uživateli / upstream-od uživatele). Při této rychlosti připojení již přestal být problém s čekáním na stahování větších souborů, např. filmů. Když nahlédnete do části videoklipy, na tomto webu, můžete si zkusit stáhnout filmový soubor třeba i 250 MB. S připojením nad 6000 kbps to jde velice slušně. UPC však již nabízí i rychlost připojení 12 288/1 024 kbps, takže konečně jsme se dočkali toho, že už není problém stahovat bez velkého čekání i soubory o velikosti nad 500 MB.

Zpět na obsah

 15.07.2006.

- Změna způsobu mobilního připojení k síti internetu prostřednictvím služby CDMA - bezdrátové připojení k internetu.
Služba Eurotel Data Expres pomocí modemu GPC-6420 přináší v současné době nejrychlejší mobilní připojení k internetu v ČR. Udávaná rychlost připojení je 800 kbit/s, ale podle mojí zkušenosti se běžně rychlost připojení pohybuje okolo 1000 kbit/s, což je na mobilní připojení již zajímavá rychlost. Oproti dosavadnímu připojení pomocí GPRS přes mobilní telefon, které bylo velmi nestabilní a velmi pomalé a stále vypadávalo je tato služba nesrovnatelně kvalitnější. Připojení je velmi rychle navázáno, je stabilní, nepadá. Velmi vhodné např. do auta s magnetkou na střechu. Využití internetu v autě (mapy.cz s možností leteckých snímků a získání GPS souřadnic) ve spojení s GPS navigací je opravdu velkou výhodou a myslím, že by nemělo chybět v žádném autě, které je využíváno k práci v terénu na větším a pro řidiče neznámém území.

Modem GPC-6420.
Modem GPC-6420.

Zpět na obsah