C Dmi E F G Ami E7

 

Nevidomá dívka.

CV zahradě Dmiza cihlovou Czídkou Dmi
Cpopsanou Dmiv slavných výro Cčích Dmi
Csedává Dmina podzim Ena trávě Amipřed besídkou
Fděvčátko Gs páskou na Eočích.

 

 

CPohádku Dmio mluvícím Cptáku Dmi
Cnechá si Dmipřečíst z note Csu Dmi
Cpak pošle Dmipolibek Epo chmýří Amina bodláku
Fna vymy Gšlenou adre Esu.

 

 

Refrén:

Prosím vás Aminechte ji, ach Dminechte ji, Ftu nevidomou Amidívku,
Fprosím vás Gnechte ji si Ehrát,
Dmivždyť možná, hraje si Amina slunce s nebesi
Fjež nikdy neuvidí Gač ji bude E7hřát.

 

CPohádku Dmio mluvícím Cptáku Dmi
Ca o třech Dmizlatých jablo Cních Dmi
Ca taky Dmio lásce jež v Ečerných květech Amimáku
Fpřivezou Gjezdci na ko Eních.

 

CPohádku Dmio kouzelném Cslůvku Dmi
Cco vzbudí Dmivšechny zakle Cté, Dmi
Cpohádku Dmio duze jež Espává na os Amitrůvku,
Fna kterém Gpoklad najde Ete.

 

Refrén:

Prosím vás Aminechte ji, ach Dminechte ji, Ftu nevidomou Amidívku,
Fprosím vás Gnechte ji si Ehrát,
Dmivždyť možná, hraje si Amina slunce s nebesi
Fjež nikdy neuvidí Gač ji bude E7hřát.

 

CV zahradě Dmiza cihlovou Czídkou Dmi
Cpopsanou Dmiv slavných výro Cčích, Dmi
Csedává Dmina podzim Ena trávě Amipřed besídkou,
Fděvčátko Gs páskou na o Ečích.

 

CRukama Dmidotýká se Ckvětů Dmi
Ca neru Dmi ší jí motý Cli, Dmi
Cjen trochu Dmihraje si Es řetízkem Amiamuletu,
Fjen Ena chvíli.

 

Refrén:

Prosím vás Aminechte ji, ach Dminechte ji, Ftu nevidomou Amidívku,
Fprosím vás Gnechte ji si Ehrát,
Dmivždyť možná, hraje si Amina slunce s nebesi
Fjež nikdy neuvidí Gač ji bude E7hřát.